back to top
KezdőlapFastest SlapNYERJ izgalmas könyvet a magyar autósport hajnaláról!

NYERJ izgalmas könyvet a magyar autósport hajnaláról!

-

Dr. Négyesi Pál autótörténész, aki a „Kalandra fel! Budapest-Konstantinápoly Autós Túraút 1912” című, frissen megjelent könyvében mesél igazán érdekes, és izgalmas dolgokat a magyar autósport hajnaláról, mindezt képekkel illusztrálva.

Ennek a könyvnek egy dedikált példányát nyerhetitek meg, ha helyesen válaszoltok egy kérdésünkre az Instagramon.

Mit kell tenned, hogy részt vehess a sorsoláson?

Kövesd Instagramon a @racingline.hu-t és a Közlekedési Múzeumot, majd a nyereményjátékról szóló posztunk alatt kommentben válaszold meg helyesen az ott feltett kérdést.

A játék 2021. október 6. 18.00-tól 2021. október 12. 24.00-ig tart. A nyertest Instagramon fogjuk értesíteni, a nyereményjátékról szóló poszt alatt!

A részletes játékszabályokat alább olvashatod!


NYERJ izgalmas könyvet a magyar autósport hajnaláról! (továbbiakban Játék) szabályzat

A Szervező

A Játék szervezője és lebonyolítója a Racingline.hu Kft. (cégjegyékszáma: 01-09-383030, adószáma: 29201640-2-41.) (továbbiakban Racingline.hu).

A nyeremények felajánlója a könyv szerzője, Dr. Négyesi Pál.

Játékban való részvétel feltételei

A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékban nem vehetnek részt Racingline.hu, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

Racingline.hu fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Racingline.hu jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Racingline.hu közzéteszi a https://racingline.hu/forma-1/nyerj-paros-jegyet-a-magyar-nagydijra-a-racingline-hu-val/2021/07/22/ oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Racingline.hu kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Racingline.hu mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. e-mail cím) illetve valódiságáért a Racingline.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játék menete

A nyereményjáték Instagramon zajlik, ahol 1 nyertes kerül kisorsolásra, aki egy db dedikált a „Kalandra fel! Budapest-Konstantinápoly Autós Túraút 1912” című könyvet nyer.

A játékban való részvétel feltételei:

A Játékos követi (follow) Instagramon a @racingline.hu és @kozlekedesimuzeum profilokat, és a Racingline.hu nyereményjátékról szóló posztja alatt kommentben felel arra a kérdésre, hogy „Az ókorban, eredetileg, melyik birodalom fővárosa volt Konstantinápoly?”

A Nyeremény készpénzre át nem váltható.

A Játék időtartama: 2021. október 6. 18.00-tól 2021. október 12. 24.00-ig.

Nyertesek kiválasztása/kisorsolása

A nyereményjáték nyertesei a Játék időtartama alatt a szabályoknak megfelelően résztvevő Játékosok közül sorsoló program által kerülnek kisorsolásra.

Értesítés, nyeremények átvétele

A nyertes Instagramon lesznek kiértesítve, a nyereményjátékról szóló poszt alatt.

A nyertes postai úton kapja meg a nyereményét.

Az értesítés figyelemmel követése a Játékos felelőssége.

Értesítést követően privát üzenetben elkérjük a nyertes postacímét, a nyeremény kiküldéséhez. Az adatok helyes megadása a nyertes játékos felelőssége!

Amennyiben a kisorsolt nyertes az értesítésre 24 órán belül nem válaszol egyeztetés céljából, a Racingline.hu új nyertest sorsol.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

Adatok kezelése

A nyertes Játékosok adatait a Racingline.hu kizárólag a nyeremény célba juttatásának céljára használja fel, azt nem tárolja.

Részletes adatkezelési tájékoztatónk ide kattintva érhető el.

Budapest, 2021. október 6.